Segédlet

1. Szálláshelytípusok bemutatása

A videóból megtudhatja mit is jelent a szálláshely-szolgáltatás, mitől válik egy szálláshely szolgáltatássá. A szálláshely működhet például magán- vagy egyéb szálláshelyként, melyeket többek közt az különböztet meg egymástól, hogy míg az előbbit adószámos magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként üzemeltethetjük, addig utóbbi esetében az üzemeltető nem lehet sem magánszemély, sem egyéni vállalkozó. Ami viszont mindegyik szálláshely-típusban közös: a tevékenység bejelentéshez és engedélyhez kötött.

2. NTAK regisztráció elindítása, működési engedély kiváltása

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adóköteles tevékenység, ami azt jelenti, hogy kötelező bejelenteni. De hogyan is történik a bejelentés folyamata? Videónkból megismerkedhet ennek különböző lépéseivel: adószám igénylése, NTAK regisztráció, a minősítési folyamat elindítása, üzemeltetésről szóló kérelem benyújtása.

3. Szálláshely-minősítés folyamata

Hogyan történik a szálláshely minősítése? Jelen videónkban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez, illetve annak folytatásához szükséges egyik legfontosabb folyamatot, a szálláshely-minősítést mutatjuk be.

4. A regisztráció folyamata

Következő videónk a szálláshely minősítésének egyik alapvető lépését, a regisztráció folyamatát mutatja be.

5. A kritériumrendszer felépítése

A követelményrendszer azokat a kritériumokat tartalmazza, amelyek alapján a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek besorolása 1* - 5* között történik. Ez tartalmazza, hogy egy adott szálláshelytípusban hány db minimum kritériumot kell teljesíteni és mennyi a minimum pontszám kategóriánként. Ezek teljesítése nélkülözhetetlen az adott minősítési kategória megszerzéséhez. További videóinkban megismerheti a kötelezően teljesítendő minimum kritériumokon túl a nem kötelezően teljesítendő minimum kritériumokat és azok jelentőségét is.

6. Nem kötelező minimum kritériumok

A kritériumrendszerben 2 különböző típusú minimum kritériumot különböztetünk meg. Az egyik a kötelezően teljesítendő minimum kritérium, ami kategóriától függetlenül minden szálláshely esetén kötelező, a másik pedig a nem kötelezően teljesítendő minimum kritérium, amely esetében kategóriánként bizonyos számú kritérium teljesítése alól mentesülhet a szálláshely. Jelen videónkban a nem kötelezően teljesítendő kritériumokat mutatjuk be.

7. Az online önértékelés menete

A videó a szálláshely minősítési folyamatának egyik alapvető lépését, az önértékelés folyamatát mutatja be. Korábbi videóinkból már megismerhette az önértékelés alapjául szolgáló kritériumrendszer felépítését. Az online önértékelés indítását megelőzően javasoljuk, hogy töltse le a szallashelyminosites.hu oldalról a saját szálláshely-típusára vonatkozó kritériumrendszert és előzetesen ismerje meg annak kritériumpontjait, majd indítsa el az online önértékelési folyamatot.

8. Az online önértékelés befejezése

Az online önértékelés első lépéseként töltse ki a szallashelyminosites.hu oldalon található online kérdőívet. A kérdőív kitöltését követően a pontszám és a teljesített minimum kritériumok alapján a rendszer automatikusan felajánl egy kategóriát. A kategóriával való egyetértés esetén az online önértékelési folyamat befejeződik.

9. A helyszíni ellenőrzés időpontja

Jelen videónk összefoglalja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket és tudnivalókat, mint például hogyan is történik pontosan az időpont meghatározása és a kapcsolatfelvétel, illetve milyen dokumentumokat szükséges előkészíteni az auditorok számára.

10. A helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzésre az önértékelést követően – de előzetes időpont egyeztetése után - kerül sor. A helyszíni ellenőrzés célja a teljeskörű megfelelőség vizsgálata, amely során a szálláshelyre két auditor érkezik. A helyszínen ugyanazt az online kérdőívet töltik ki, amit a szálláshely-szolgáltató is kitöltött az önértékelése során. A helyszíni ellenőrzésre a szálláshelynek vendégfogadásra alkalmasnak kell lennie, különös tekintettel a tisztaságra, higiéniára, karbantartottságra és az alváskomfortra vonatkozóan. Az ellenőrzés során az auditorok fotó-dokumentációt és jegyzőkönyvet készítenek. Jelen videónkból többet is megtudhat a helyszíni ellenőrzés legfontosabb szempontjairól.

11. Kategóriák közötti különbségek

A szálláshelyeket 1 és 5 csillagos kategóriák közé soroljuk. A legegyszerűbb, egycsillagos kategória esetében a berendezés és a felszereltség alapszintű és karbantartott, míg a legmagasabb, prémium kategóriában a kompromisszum nélküli kényelem mellett a luxus minőség mutatkozik meg. A szálláshelyek minősítésénél nem elegendő csak a pontszám, és/vagy a minimum kritériumok teljesítése a megpályázott kategória eléréséhez, a szálláshely minden helyisége tekintetében az általános benyomásnak is meg kell felelnie a megpályázott kategória előírásainak. Jelen videónkból megismerheti a kategóriák közti legfontosabb különbségeket.

12. Minimum követelmények: a szálláshely felszereltségéről általában

Egy szálláshelynek a helyszíni ellenőrzés időpontjára olyan berendezésekkel és felszerelésekkel kell rendelkeznie, amit a megpályázott kategória megkíván. Az 1*-tól az 5* felé haladva az egyes kategóriákhoz egyre több minimum követelmény párosul. Azonban kategóriától függetlenül minden egyes szálláshelytípusnál és minden egyes kategóriánál alapfeltétel a tisztaság, a higiénia, a karbantartottság, valamint a berendezések és felszerelések kifogástalan műszaki állapota. Az online letölthető kritériumrendszer útmutatóval minden egyes kritériumpont esetében részletesen kifejti az adott berendezés és felszerelés elfogadásához szükséges szempontokat. Jelen videónkból megismerheti a szálláshelyek felszereltségével kapcsolatos kritériumokat.

13. Minimum követelmények: tisztaság, higiénia, karbantartottság

A szálláshelyek értékelésekor léteznek bizonyos kötelezően teljesítendő minimum kritériumok, melyeknek minden esetben érvényesülniük kell. Az 1*-tól az 5* kategória felé haladva a szálláshelynek egyre több minimum követelményt kell teljesítenie. Ami viszont kategóriától függetlenül minden egyes szálláshely-típusnál és minden egyes kategóriánál alapfeltétel, az a tisztaság, a higiénia és a karbantartottság. Jelen videónkban ezekkel ismertetjük meg részletesen.

14. Minimum követelmény: az alváskomfort

A szálláshelyek értékelésekor léteznek bizonyos minimum kritériumok, melyeknek minden esetben kötelező érvényesülniük. Az 1*-tól az 5* kategória felé haladva a szálláshelynek egyre több minimum kritériumot kell teljesítenie. Az alváskomfort megfelelő biztosítása azonban minden egyes kategóriánál alapfeltétel. Jelen videónkban ezzel ismertetjük meg részletesen.

15. Minimum követelmény: a fürdőszoba felszereltsége

A fürdőszobák esetében a tisztaság és higiénia alapvető követelmény. A sikeres minősítés érdekében kérjük, hogy gondoskodjon a vizes helyiségek penész- és vízkőmentességéről, valamint a tiszta fugák biztosításáról. Az auditorok a fürdőszobai berendezések és eszközök állapotát is vizsgálják a helyszíni minősítés során és megismételt helyszíni ellenőrzést rendelnek el a karbantartottság vagy a tisztaság hiánya miatt.

16. Minimum követelmények: a füstérzékelő és szén-monoxid érzékelők

A szálláshelyek értékelésekor léteznek bizonyos minimum kritériumok, melyeknek minden esetben kötelező teljesülniük. Az 1*-tól az 5* kategória felé haladva a szálláshelynek egyre több minimum követelményt kell teljesítenie. Ami viszont minden egyes kategóriánál alapfeltétel, az a füstérzékelő elhelyezése. A továbbiakban az elhelyezés helyes módjával ismertetjük meg részletesen.

17. Hiánypótlás, megismételt helyszíni ellenőrzés

Korábbi videóinkból megismerkedhetett a helyszíni ellenőrzés menetével és azokkal a kritériumokkal, melyek alapvetőek a szálláshely üzemeltetése során. Amennyiben az auditorok úgy találják, hogy valamely minimum kritérium nem teljesül megfelelően, hiánypótlást vagy megismételt helyszíni ellenőrzést írnak elő. Jelen videónkban ezek menetével ismerkedhet meg.

18. Mi történik a sikeres helyszíni ellenőrzést követően?

Korábbi videóinkból megismerkedhetett a helyszíni ellenőrzés menetével és azokkal a kritériumokkal, melyek alapvetőek a szálláshely üzemeltetése során, továbbá azzal, mi a teendő, ha a helyszíni ellenőrzés sikertelen. Videónkból most megtudhatja, hogyan zárul le a minősítési eljárás, amennyiben a helyszíni ellenőrzés sikeres volt.

Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához

A szállodák kritériumrendszerének 13-16. pontjaihoz kapcsolódó útmutatóban hivatkozott segédletet itt érheti el:

Segédlet