A SZÁLLÁSHELY-MINŐSÍTÉS FOLYAMATA A SZÁLLÁSHELY-MINŐSÍTÉS FOLYAMATA

A szálláshely-minősítés folyamata

A magyar turizmus megújul. Közös célunk, hogy a turisztikai szolgáltatások 21. századi, egységes minőséget képviseljenek és erről a vendégek megbízható, ellenőrzött információt kapjanak. Ez az oldal azért jött létre, hogy átfogó információt nyújtsunk Önöknek a szálláshely-minősítési rendszerről, a folyamat legfontosabb lépéseiről.

Célok

 • A cél: megbízható információ minden szálláshely minőségéről.
 • A szálláshely-szolgáltatás nyújtásáról szóló jogszabályok alapján az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
 • Az új rendszer célja, hogy mind a külföldi, mind a belföldi vendégek egyértelmű információt kapjanak a Magyarországon hét szálláshelytípusban működő, mintegy 42 ezer szolgáltató által kínált szolgáltatás minőségéről.
 • A szállodák és a panziók által már megszerzett védjegyek érvényessége nem változik, a kötelező minősítés bevezetése fokozatosan történik meg 2022. január 1-jétől.
 • A továbbiakban az újonnan induló kereskedelmi- és a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek működésének előfeltétele lesz a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben meghatározott minőségi fokozatnak való megfelelés, azaz az adott szálláshely minőségi fokozatának ellenőrzött és igazolt megléte, az 1-5 csillagos rendszerben. Az új rendszer eredményeként a jövőben kizárólag a minősítéssel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek működhetnek a piacon.

Feladatok

 • A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.
 • A szálláshely-minősítés közérdekű feladat, melyet országosan egységesen kell megszervezni és biztosítani. A feladat ellátására a Kormány a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: szálláshely-minősítő szervezet) jelölte ki. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. nyilvános és transzparens eljárásrend és – szálláshelytípusonként az illetékes szakmai szervezetekkel egyeztetett – követelményrendszer mentén, független szakértők közreműködésével végzi a minősítési eljárásokat.
 • A szálláshely-szolgáltatóknak be kell jelenteniük a tevékenységüket a jegyzőnek, engedélyezési eljárás változatlanul nincs. A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete lesz a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltató ezzel a nyilatkozattal együtt teszi meg bejelentését a jegyzőhöz. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba.
 • A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében. A szálláshely-minősítési eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, arra az Ákr. szabályait nem kell alkalmazni. A szálláshely-minősítési eljárás szabályai és szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre.
 • A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
  • A nemzeti szálláshely-minősítő rendszer szállodákra vonatkozó szakmai kritériumai megegyeznek az Ausztria, Csehország, Hollandia, Magyarország, Németország, Svájc és Svédország szállodaszövetségeinek részvételével 2009. decemberében alapított Hotelstars Union által kidolgozott harmonizált követelményrendszer elvárásaival. A Hotelstars Union 18 tagországában – amely mintegy 180 milliós piacot képvisel – több, mint 28 ezer szálloda minősítése azonos elvek szerint történik 2010-től kezdődően. A közös szállodai minősítési rendszer összesen 247 feltétel teljesítésén alapul. Ezek 5 évente felülvizsgálatra kerülnek és többek között a vendégek körében végzett felmérések alapján dolgozták ki, így megfelelnek a mai kor igényeinek, a vendégek elvárásainak.
  • A panziókra vonatkozó követelményrendszer a szállodák minősítési rendszere alapján, az értelemszerű eltérésekkel került kidolgozásra.
  • A többi szálláshelytípusban (kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, magánszálláshely, egyéb szálláshely) a minősítés szakmai követelményeinek meghatározása és felülvizsgálata a szakmai szervezetekkel és a piaci szereplőkkel egyeztetve történt.
 • A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza.
 • A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához ez az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft-t rendeli ki.

Határidők

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell az alábbi határidőkön belül:

2021. december 31-ig

szálloda

szálloda

panzió

panzió


2022. június 30-ig

kemping

kemping

üdülőháztelep

üdülőháztelep

közösségi szálláshely

közösségi
szálláshely


2024. január 1-ig

magánszálláshely

magánszálláshely

egyéb szálláshely

egyéb
szálláshely


 • Amennyiben a szálloda vagy panzió rendelkezik érvényes minősítéssel, úgy a fentiekben meghatározott időpontig azt igazolnia kell a szálláshely-minősítő szervezet felé. A már megszerzett minősítések érvényesek. A minősítések felülvizsgálatára szálláshelytípustól függetlenül 3 évenként kerül sor.
 • Az önértékelést a vonatkozó rendszerüzenet kézhezvételétől számított 45 munkanapon belül köteles elvégezni a szálláshely. Az önértékelés lezárása után - már működő szálláshely esetében - 120 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.
 • Újonnan létesítendő szálláshely esetében az üzemeltető dönti el, hogy mennyi idő alatt végzi el az önértékelést, ettől számított 15 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.

DÍJAK

A szálláshely-minősítési eljárás lefolytatása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ingyenes.

A sikeres minősítési eljárás eredményét tanúsító, szálláshelytípusnak megfelelő dokumentumokat térítésmentesen kézbesítjük. Amennyiben további tábla/matrica/tanúsítvány igény merül fel, ezek az alábbi táblázatban szereplő térítés ellenében rendelhetők. A rendelésre vonatkozó igényt a szálláshely üzemeltetője az ugyfelszolgalat@szallashelyminosites.hu e-mail címen jelezheti.

A megadott árak bruttó értékek.

ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület